Barion Pixel Általános szerződési feltételek - Parasztreggeli

1, AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA


1.1. A két fél között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően összefoglalja a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
1.2. A honlap használatához szükséges technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb információk biztosítják.

2, A szerződés tárgya

2.1. A Parasztreggeli.hu üzemeltetője, Leitheiser Attila őstermelő és hentes (továbbiakban: Eladó) a jelen dokumentumban (ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az Interneten, a Parasztreggeli.hu webcímen elérhető weboldalain, internetes áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését, üzemeltetését, a szolgáltatás megrendelésétől a megrendelt áruk kézbesítéséig.

2.2. A Parasztreggeli.hu oldalon üzemeltetett működtetett internetes áruházában termékek megvásárlására van lehetőség. Az oldalon található, és a Megrendelő által megvásárolt termékek jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. Az oldalon valamennyi termék mellett található képes illusztráció, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

2.3. A Parasztreggeli.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Az oldal üzemeltetése során, kellő odafigyeléssel történik az egyes árucikkek feltüntetése és frissítése. Az egyes készletek meglétéért az Eladót felelősség nem terheli.

2.4. A Parasztreggeli.hu.hu üzemeltetőjének, Leitheiser Attila őstermelő és hentes adatai:

Székhely: 6326 Harta, Ady Endre utca 22.
Bankszámlaszám: 51500003-10001442
Adószám: 52988365-1-23
E-mail: info@parasztreggeli.hu
Telefon: 06706108713

3, A szerződés létrejötte

3.1. A két fél között a jogviszony a megrendelés leadásával jön létre. Megrendelés a Parasztreggeli.hu oldalon vagy telefonon keresztül. A megrendelés történhet Fiók regisztrációval és Vendég pénztáron keresztül. A vásárlásnak nem feltétele az előzetes regisztráció, de a regisztrációval további rendelések esetén nem szükséges majd újonnan kitöltetni az adatokat. Amennyiben regisztrálni szeretne a weboldalra, akkor a rendelés végén kérjük, adja meg személyes adatait: nevét, email címét, szállítási címét, telefonszámát, számlázási címét, s a megrendelés végén lévő „Regisztráció létrehozása” checkbox bepipálásával megtörténik a regisztráció. Egy e-mail címmel csak egyszer tud a vásárló regisztrálni.
3.2.  A regisztráció sikerességéről, valamint a megrendelés sikerességéről a Szolgáltató igazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. A regisztráció, megrendelés és ennek alapján történő teljesítés során, egészen a kiszállításig az
Eladó az adatvédelmi jogszabályok maximális betartásával jár el. Az adatvédelmi nyilatkozat itt megtekinthető. A regisztrációt követő megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a parasztreggeli.hu nem iktatja és a későbbiekben sem lesz hozzáférhető.

3.3. A szerződés a Parasztreggeli.hu oldalon keresztül az alábbiak szerint jön létre:

(I.) Megrendelő kitölti a Számlázási adatok űrlapot. Az ajánlatkérésnek, valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie, az adatok tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a fiktív, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért az Eladót értelemszerűen felelősség nem terheli.

(II.) Szolgáltató a regisztráció sikerességéről legkésőbb 24, azaz huszonnégy órán belül viszontigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. Az elektronikus levelet fogadó Eladó és Megrendelő esetleges technikai problémáikból eredő hibákért felelősség az Eladót nem terheli sem a regisztráció, sem a regisztrációt követő esetleges szolgáltatás teljes időtartamában sem.

(III.) A regisztráció feltétele, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Eladó biztosítja, hogy a parasztreggeli.hu oldalon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az azonosító minden esetben a regisztrált felhasználó által megadott email cím. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő-regisztráció lehetséges.

(IV.) Megrendelés esetén Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok valódiságáért felelősség kizárólag a Megrendelőt terhelik. Az Eladó a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után a nyugtát vagy a számlát. A Megrendelőnek ÁFÁ-s számla ígényét a megrendelés leadásával egyidejűleg jeleznie kell. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek megfelel.

3.4.Az Eladó kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és megrendelés során rögzített adatok a törvényi előírásnak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra egészen a regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig. A kiszállítás esetében bevont szállító cégek adatkezeléséért felelősséget, szintén a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszállító cég vállal. Az Eladó csak és kizárólag olyan szállító cégekkel működik közre, akik a hatályos magyar törvényi előírásoknak minden szempontból megfelelnek.

3.5. Az eladó kijelenti, hogy a megrendelés leadásáról azonnal, de legkésőbb 24 órán belül automatikus visszaigazolást küld Megrendelő e-mail címére, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül. Az elektronikus levelet fogadó Eladó esetleges technikai problémáiból eredő hibákért felelősséget ez esetben sem vállalunk.

3.6.. Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek rendelkezésre álljanak és a Megrendelőket a teljes rendelési mennyiséggel kiszolgálja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Eladó törekvése ellenére előfordulhat, hogy a raktárkészlet hiány alakul ki és ezért néhány megrendelt termék nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre. Ilyen esetekben az Eladó az alábbiak szerint jár el.

Telefonon történő egyeztetés alapján a vásárló kérésének megfelelően az adott terméket más hasonló termékkel helyettesíti vagy későbbi időpontban az adott terméket kiszállítja.

3.7. Akciós termékek a készlet erejéig rendelhetőek.

4, Díjazás/számlázás

4.1. Az oldalon feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák!

4.2. Az Eladó garantálja, hogy a Parasztreggeli.hu oldalon közzétett árak az egyes megrendelések tekintetében irányadóak, így a Megrendelő a honlapon elérhető és feltüntetett árak kifizetésére köteles, mely árak a rendeléskor leadott árakat jelentik. A megrendelést visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerülnek ezen árak. Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja, azonban ez a fentieknek megfelelően a már leadott rendeléseket nem érinti

4.3. A megrendelt áruk megfizetése lehet átutalás, bankkártya (Barion), utánvét a kiszállítást végző részére, a megrendelt áruk és a nyugta vagy a számla átadásával egyidejűleg elektronikusan vagy papíralapon. A megrendelt áruk átadásának feltétele, hogy Megrendelő azok ellenértékét megfizesse.

4.4. A kiszállítás díjazása

4.5. A kiszállítást az Eladó végzi. Az Eladó nem jogosult a Megrendelő felé a kiszállításért külön díjat felszámítani bruttó 9000 Ft feletti megrendelések esetén. A kiszállítási időpontok, díjak és a kiszállítással kapcsolatos mindenkori egyéb feltételek a Parasztreggeli.hu/vasarlas-es-szallitas weboldalon találhatóak.

5, A szerződés érvényessége, hatálya és megszűnése

5.1. Megrendelő és az Eladó között a jogviszony határozott időre jön létre, amely a konkrét megrendelés leadásától, a megrendelésben leadott áruk kiszállításáig, azok átvételéig tart. A felek között létrejött jogviszony a teljesítéssel megszűnik, ez azonban nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendeletben rögzített elállási jogával éljen, a rendeletben meghatározott módon és feltételek betartásával.

5.2. Megrendelő legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában foglalt kiszállítási napot megelőző munkanapon reggel 9 óráig jogosult a megrendeléstől elállni. Megrendelő a lemondást e-mailben köteles elküldeni az info@parasztreggeli.hu e-mail címre, a megrendelés azonosítóinak megadásával (megrendelő neve, megrendelés száma, szállítási cím). A jelen pontnak megfelelő lemondás esetén Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Szolgáltató a megrendelés lemondásának elfogadásáról visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelő részére.

5.3. Az 5.2. pontban foglalt határidőn belüli lemondás hiányában Megrendelő köteles a kiszállított csomag átvételére. Amennyiben a csomag átvétele Megrendelőnek felróható okból mégis meghiúsul, az ebből fakadó költségek Megrendelőt terhelik, amely költségek a megfizetésig tartozásnak minősülnek és az Eladó a behajtásról a jogszabályoknak megfelelő módon intézkedhet. Kiegyenlítetlen tartozással rendelkező Megrendelő újabb megrendelésének elfogadását az Eladó jogosult visszautasítani a tartozás hiánytalan megfizetéséig.

5.4. Az Eladó jogosult a megrendeléstől elállni, ha és amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő az adatközlési kötelezettségét vétkesen megszegte, illetve az Eladót megtévesztette. Ez esetben a vétkes megszegésből, illetve megtévesztésből eredő kárát érvényesítheti az Eladó a Megrendelővel szemben, a szolgáltatást megszüntetni, ha üzleti vagy jogi okokból annak fenntartására nem képes.

5.5. Amennyiben az Eladó a megrendelést bármely más okból teljesíteni nem tudja, arról a Megrendelőt e-mail-ben, vagy telefonon értesíti. Szolgáltató kijelenti, hogy ez esetben őt kárfelelősség nem terheli, ezt Megrendelő visszavonhatatlanul tudomásul veszi.

6, Házhozszállítás

6.1. Megrendeléseket saját  futárral szállítjuk házhoz díjmentesen 10.000 Forintos rendelés felett. Felhívjuk a figyelmet, hogy
házhozszállításra csak a következő településekben van lehetőség: Budapest, Kecskemét, Paks, Dunaújváros és 20 km-es vonzáskörzetük.
6.2. Megrendeléseiket  leghamarabb  a  következő  kiszállítási  napon  tudjuk  házhozszállítani, de akár egy héttel a szállítás előtt is leadhatóak a rendelések. A korai rendelésleadással
nagymértékben  segítik  munkánkat  és  Önök  is  gyorsabban  számíthatnak  a  megrendelt termékekre.
6.3.  Megrendeléseiket az alábbi idősávokban tudjuk kiszállítani:
Minden hét csütörtökön: 07:00-19:00 között, Ünnepnapokon nincs kiszállítás!

7, Személyes átvétel

7.1.Személyes átvétel is lehetséges telephelyünkön előre egyeztetett időpontban. 6326 Harta, Ady Endre utca 22.

7.2. Rendeléskor  rendszerünk  automatikusan  a  következő  csütörtökre  regisztrálja  rendelését. Amennyiben  másik csütörtökön szeretné átvenni a megrendelt árut, kérjük, írja be a Pénztár Megjegyzés rovatába az átvétel időpontját a rendelés leadásakor.

8, Fizetési mód

8.1. Átutalás, Bankkártya (Barion), illetve személyesen készpénzben (Utánvét).

8.2. Banki átutalás: A rendelés követően rendezhető az összeg átutalással. Név: Leitheiser Attila őstermelő, Bankszámlaszám: 51500003-10001442 Megjegyzés rovatba kérjük a rendelésszámot feltüntetni.
Bankkártya: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Eladóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Készpénz: Futárnak átvételkor. A Megrendelő ebben az esetben köteles pontos összeggel rendelkezni a megrendelt termékek átvételéhez. Az Eladó megpróbál, de nem köteles visszajárót adni.

9, Záró rendelkezések

(I) Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvitájukra a Kalocsai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

(II). Az Eladó és a Megrendelők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.(II) Az Eladó és a Megrendelők között létrejött jogviszony tekintetében a polgári jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen az 1959.évi IV. törvény, a polgári törvénykönyvről, valamint a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről irányadó.

0
    0
    A kosarad
    A kosarad üres!Vissza a boltba

    A termék a kosaradba került!

    Kosaram megtekintése